Vi erbjuder effektiva lösningar inom vattensektorn

Behållningsanläggning för behållare

  • Introduction of Containerized Water Treatment Plant

    Introduktion av reningsverk för behållare

    Introduktion av reningsverk för behållare Vattenreningsverket för containrar är en standardbehållarprodukt som utvecklats av Beijing IWHR Corporation (BIC). den är utformad för att behandlas med liten mängd vatten. Behållningsanläggningen för behållare är uppdelad i två olika typer av serier: (1) En är avloppsvattenreningen för återanvändning: (Behållningsanläggning för avloppsvatten); (2) Den andra är vattenreningen för att dricka; (Containerized Water Purification Plant) ...