Vi erbjuder effektiva lösningar inom vattensektorn

Hydraulisk hissdamm

  • Hydraulic Elevator Dam

    Hydraulisk hissdamm

    Hydraulisk hissdamm, forskad och utvecklad av BIC, är en innovativ bedrift inom vattenvårdsvetenskap och teknik. Det är den optimerade kombinationen av hydraulisk "tre-gångjärns-puff-mekanism" och traditionell sluss. Hydraulcylindrar stöder på baksidan av panelen

    att lyfta grinden för att blockera vatten eller att släppa ner grinden vid utsläpp av översvämningar. Det är tillämpligt på olika hydrologiska och geologiska förhållanden; det används ofta i flodlandskap, lagring av bevattningsvatten, utvidgning av behållarkapaciteten och annan vattenskyddvattenkraft, vattenekologisk civilisation och urbanisering byggprojekt. Denna teknikhar erhållit serie patent utfärdat av Statens immaterialrättsmyndighet för PRC och har listats 2014 Katalog över nyckelfrämjande och vägledning för avancerad vattenskydd praktisk